апсолутист

absolutist
* * *
absolutist, authoriterian (n)

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • апсолутист — (лат absolutus) 1. неограничен владетел, 2. приврзаник на апсолутизмот …   Macedonian dictionary

  • автарх — (грч autos сам archo владее) самовласник, самодржец деспот апсолутист …   Macedonian dictionary

  • деспот — (грч. despotes) 1. царски намесник во Византија и во Србија 2. титула на некои српски владетели по Косовската битка 3. силник, тиранин, диктатор, апсолутист 4. владетел со неограничена власт, самодржец, автократ 5. фиг. секој човек што постапува… …   Macedonian dictionary

  • диктатор — (лат. dictatum) 1. во стар Рим: владетел што ја држел целокупната државна власт, а бил именуван од сенатот за одредено време во случај на внатрешна или надворешна опасност што ќе и се заканела на државата 2. апсолутист, силник, самодржец, тиранин …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.